Årsmøde/generalforsamling i Vadum Badminton
tirsdag den 14 marts kl. 19,30 i mødelokalet i Vadum Hallen


Dagsorden.
     Pkt.1: Valg af dirigent
                   Pkt. 2: Formandens beretning
  Pkt. 3: Årsregnskab
          Pkt. 4: Indkomne forslag
              Pkt. 5: Valg af formand og
                         Ungdomsformand
                          (begge modtager genvalg)
                       Pkt. 6: Ændring af kontingent
Pkt. 7: Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 7/3 2017 til Martin på tlf. 28901910 eller mail. martin frederiksen@hotmail.com

Der vil blive serveret kaffe/vand-øl og rullepølse/ostemadder    

      
 

MEDLEM I VADUM IF
Som medlem i
Vadum IF kan du
deltage på tværs af
alle aktiviteter
Vadum IF er medlem af
Vadum IF - Seriøse sports og -idræts aktiviteter for alle aldre - Du er også velkommen