GENERALFORSAMLING 2022

Ifølge vedtægter for VADUM BADMINTON skal der afholdes generalforsamling i klubben. Mødet er sat til 10/3 kl. 19.00 i hallens klublokale. Dagsorden kan rekvireres ved henvendelse til kasseren (se hjemmesiden).



 BESTYRELSEN 




        
              

 
 

                                    


 












 


 

Vadum Idrætsforening, Søndermarken 20, 9430 Vadum