I Vadum eSport ønsker vi at støtte og udvikle social gaming i Nordjylland. Vi vil samle unge i alle aldre om sport på computer og udvide medlemmernes kundskaber inden for IT. Vi vil undervise og vejlede blandt andet i sikker anvendelse af IT, etik og god opførsel på nettet.

Vores værdier vil være grundlæggende for alle aktiviteter:

Respekt - Ansvarlighed – Fællesskab – Læring og uddannelse – Sportsmanship og Fairplay

 

Foreningen ønsker at samle personer med interesse for computerspil og styrke det sociale aspekt i aktiviterne, samt påvirke foreningens medlemmer til at deltage generet i foreningslivet.

 

Foreningen vil efter behov arrangere generelle IT kurser vor medlemmer og familie. Her kunne være tale om sikkerhed, net-bank, e-boks, sociale medier, office, m.v.

 

Vi samarbejder med de lokale klubber om aktiviteter og arrangementer. Der vil derfor rig mulighed for at sponsoraterne vil blive promoveret bredt.

 

Sponsorpakkeforslag:

Vi er åbne for andre modeller.

 

1.    Stor pakke : En computer med skærm – ca. Kr. 10.000,-

1.    Varighed to år. Derefter sælges til medlem/sponsor eller fortsætter til brug i klubben.

2.    Ret til at udsmykke / dekorere computer kasse og skærbagside. (reklame/grafik/andet)

3.    Vi køber computeren, i får lav at udsmykke.

4.    Konkurrence mellem sponsorer for “fedeste computer”. Gavekort til et-eller-andet…

5.    Logo på hjemmeside, FB

6.    Ret til stand med salg ved arrangementer.

2.    Mellem : Gaming stol ca. Kr. 2000,-

1.    Varighed to år, udloddes til medlemmer / sponsor for symbolsk beløb.

2.    Ret til at sætte logo på stol. klubben køber stolen.

3.    Vil blive brugt ved arrangementer, klubaftner, m.v. Pr. material

4.    Logo på hjemmeside, FB

5.    Ret til stand uden salg ved arrangementer.

3.    Lille : Mediepakke – Kr. 1000,-

1.    Varighed et år

2.    Logo på hjemmeside, FB

3.    Ret til reklame ved arrangementer.

4.    Trøjesponsor

1.    Varighed et år

1.    Koster 50 - 200 Kr. pr trøje plus trykomkostninger.

2.    1 front plads ved

3.    4-9 rygpladser.

4.    2 ærmepladser.

5.    Rabat ved flere fra samme sponsor.

6.    Salg puljes op til samlet produktion.

5.    Andre muligheder

1.    Direkte kontantstøtte uden forpligtigelser.

2.    (Respekt og ansvarlighed – Fællesskab – Læring og uddannelse – Sportsmanship og Fairplay, du køber vi bruger :-)

3.    Udgiftssponsor, arrangementer og kurser m.v.

4.    Bliver nævnt på hjemmeside som “støtter af eSport Vadum”.

Ovennævnte priser er ex. moms.

 

 

Kontakt for mere info formand:
Brian Bertelsen

30 93 92 86

Vadum Idrætsforening, Søndermarken 20, 9430 Vadum