1. Generel info

Vadum eSport, er en eSportsforening under Vadum Idrætsforening, der henvender sig til alle der har interesse i eSport.

Vadum eSport er en lokal forankret forening med base i Vadum. Medlemmerne er primært fra Vadum og omegn, men har også medlemmer fra resten af landet.

1.1. Medlemskab, produkter og tjenester udbydes af: Vadum eSport, Søndermarken 29, 9430 Vadum, Danmark, CVR nr 31178010

1.2. Medlemskab skal betales på http://www.vadum-if.dk/Tilmelding-369668

1.3. Når betalingen er registreret, anses man som aktivt medlem af foreningen.

1.4. Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages til en anden.

1.5. Betalt kontingent refunderes ikke.

2. Etik

2.1. Det forventes at man som medlem af Vadum eSport er bevidst om at man repræsenterer Vadum eSport og fremstår som en god rollemodel, en god holdspiller og en god ven, overfor sit team, såvel som modstandere, fans, medier og alle andre. Det gælder online, på sociale medier, til kampe / turneringer og i alle andre sammenhænge.

2.2. Det forventes at man kan tilslutte sig vores værdier (Respekt og ansvarlighed – Fællesskab – Læring og uddannelse – Sportmanship og Fairplay) og foreningens vedtægter.

2.3. Enhver handling et medlem udfører der er skadelig for Vadum eSport, holdet, eller esport fællesskabet generelt, kan medføre direkte udmeldelse uden medlemmet har ret til kompensation af nogen art ej heller tilbagebetaling af kontingent.

3. Medlemskab

3.1. Man er først medlem når kontingentet er betalt.

3.2. Vadum eSport kan til en hver tid afvise anmodninger om optagelse i foreningen og ligeledes ekskludere medlemmer der modvirker eller skader foreningens formål og interesser.

3.3. Er du tilmeldt og aktivt spillende for AaB esport har dette til alle tider første prioritet over andre hold/claner/foreninger du er medlem/spiller på.

3.4. Alle spillere på et hold skal være medlem af Vadum eSport, der kan dog i nødstilfælde indsættes en stand-in som ikke er medlem, dette skal dog godkendes af et bestyrelsesmedlem i Vadum eSport.

3.5. Det er til alle tider medlemmers egen pligt at holde sig opdateret med turneringer, træning og andre relevante nyheder.

3.6. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

3.7. Alle anvisninger fra Vadum eSport personale, crew, samt offentlige myndigheder som politi og brandvæsen, skal følges, også selvom disse ikke står i betingelserne.

3.8. Vadum eSport påtager sig intet ansvar for eventuel skade på personer og udstyr. Dette gælder også i henhold til tyveri, fejlstrøm eller lignende.

3.9. Der vil blive filmet video, og taget billeder til træning, events og andre gaming-aktiviteter. Som medlem af Vadum eSport accepterer du at vi må bruge dette materiale på sociale medier og vores hjemmeside, samt andre relevante medier – så længe materialet er af almindelig karakter i relation til gaming.

4. Ingen fortrydelsesret ved events

4.1. I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af billetter til events, bootcamps, foredrag / workshops, LANS, turneringer og alle andre gaming-events ikke omfattet fortrydelsesretten og billetten kan derfor ikke refunderes med mindre arrangementet ikke gennemføres.

5. Ansvarsfraskrivelse

5.1. Såfremt retningslinjer og medlemsbetingelser ikke bliver overholdt, forbeholder Vadum eSport sig ret til at bortvise personer fra events, og/ eller udmelde medlemmer af foreningen. Uden mulighed for refundering af billet eller medlemskab.

5.2. Vadum eSport, Søndermarken 29, 9430 Vadum, Danmark, CVR nr 31178010, kan aldrig holdes til ansvar for medlemmers eller deltageres tab eller lidelser ved events arrangeret af Vadum eSport.

Ovenstående gælder medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.

Vadum Idrætsforening, Søndermarken 20, 9430 Vadum